Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu

1 lipca 2018 Wyłącz przez Kortezja

Zamek Królewski na Wawelu to jeden z najpiękniejszych zabytków Polski, który został wpisany na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nic dziwnego – przez wieki był on centrum polskiej państwowości. Wizyta w tym miejscu bez wątpienia łączy się z poznaniem historii naszego kraju – zarówno lat jego świetności, jak i upadku. Wawel został oficjalną królewską siedzibą wraz z początkiem XIV wieku i koronacją Władysława Łokietka, który postanowił osiedlić się właśnie w zamku. Wówczas zamek uległ znacznemu rozbudowaniu – postawiono solidne mury i wniesiono gotycką katedrę.

www.laboratoire.pl

Lata świetności wawelskiego zamku to jednak czasy panowania dynastii Jagiellonów – szczególnie Zygmunta III Starego oraz Zygmunta Augusta. Obaj królowie zafascynowani byli sztuką renesansową, dlatego postanowili wprowadzić ten styl na Wawel. W tym celu ściągali najwybitniejszych artystów z całego świata, którzy na ich zlecenie tworzyli obrazy i rzeźby. Po przeniesieniu stolicy do Warszawy, Wawel stracił swoje strategiczne znaczenie, a władcy przestali o niego dbać. Prace konserwatorskie prowadzone z przerwami od I wojny światowej, przywróciły mu jednak dawną świetność.