Dźwignice

Dźwignice

10 października 2017 Wyłącz przez Kortezja

Do maszyn używanych w przemyśle należy grupa urządzeń, nazywanych dźwignicami. Dźwignice służą do pionowego lub poziomego przemieszczania ładunków, zwierząt bądź ludzi na niewielkich odległościach. Dźwignice poruszają się ruchem przerywanym i stanowią tak zwaną grupę środków transportu bliskiego. Używanie dźwignic nie jest proste, dlatego ich obsługa wymaga specjalnego przeszkolenia. By móc kierować dźwignicą należy posiadać odpowiednią siłę fizyczną. Do dźwignic zalicza się maszyny, takie jak dźwigniki, wózki, suwnice, ciągniki, żurawie czy wspornice.

Istnieją również dźwignice złożone. Maszynami tego typu są najczęściej duże urządzenia przeładunkowe, które stosuje się w miejscach, takich jak porty. W przypadku dźwignic złożonych wymienia się dźwignice suwnicowo-wspornicowe oraz dźwignice suwnicowo-żurawiane. Elementami stanowiącymi wyposażenie dźwignic są natomiast torowiska, wieże, mosty słupy czy pływaki. Według przepisów z dźwignic mogą korzystać jedynie osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają odpowiednią praktykę i wykształcenie. Operator dźwignicy musi ponadto posiadać aktualne badania lekarskie, zaświadczające o dobrym stanie zdrowia.