Czipowanie psów w schroniskach

Czipowanie psów w schroniskach

4 grudnia 2018 Wyłącz przez Kortezja

               Jednym z najnowszych sposobów na walkę z bezkarnością osób, które porzucają psy jest elektroniczne znakowanie zwierząt, tzw. czipowanie psów.

Zabieg taki zapobiega bezdomności czworonogów, dzięki możliwości szybkiego ustalenia właściciela zwierzęcia.                Identyfikacja elektroniczna psów jest możliwa, dzięki wszczepianiu pod skórę mikroprocesora, tzw.

czipu i rejestracji w ogólnoeuropejskiej bazie SAFE-ANIMAL. Dzięki zastosowaniu takiej metody zmniejszyłaby się też liczba osób dopuszczających się dręczenia i katowania zwierząt.

Oprawcy przestaliby być anonimowi. Można byłoby również pociągać ich do odpowiedzialności karnej za dopuszczone się czyny.

               Cześć samorządów i gmin wprowadza elektroniczne znakowanie psów jako obowiązkowe, ale także schroniska wdrażają takie rozwiązanie, aby mieć pewność, że przygarnięte przez kogoś zwierzę nie zostało porzucone i ponownie nie wróci do schroniska lub będzie błąkało się po ulicach. W Europie czipowanie psów jest czymś powszechnym, natomiast w Polsce czeka nas jeszcze długa droga, aby stało się ono standardem.